Home

ภาพข่าวกิจกรรม

 

พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ และกำลังพล ฉก.ทพ.๔๖ร่วมกับ หน.อ.จะแนะฯ, สภ.จะแนะ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม และของดีอำเภอจะแนะ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะฯ โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ และกำลังพล ฉก.ทพ.๔๖ร่วมกับ หน.อ.จะแนะฯ, สภ.จะแนะ, ผู้นำศาสนา, ผู้นำชุมชน และประชาชน จัดกิจกรรมพหุวัฒนธรรม และของดีอำเภอจะแนะ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะฯ โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

ฝอ.๕ ฉก.ทพ.๔๖ เป็นผู้แทนหน่วยพร้อมกำลังพลร่วมกับ หน.ส่วนราชการ อ.จะแนะฯ และมวลชนในพื้นที่ อ.จะแนะฯ เข้าร่วมกิจกรรม...ปั่นเพื่อแม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยมีนายณัฐพงศ์  ศิริชนะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนร่วมปั่นนำขบวน รวมระยะทางประมาณ ๓๐ - ๕๐ กิโลเมตร มี จนท.ของรัฐ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนำจักรยานเข้าร่วมปั่นทดสอบ ประมาณ ๖๐๐ คัน                        

 

 

เมื่อ ๒๕๑๐๐๐ ก.ค.๕๘ พ.อ.ทรงธรรม์  ลี่จ้อน รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖(๑) พร้อมกำลังพล ร่วมกับ อ.จะแนะ, สภ.จะแนะ, หน่วยงานราชการ และ ปชช. ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งหน่วยจัดบริการชาโบราณ และปาท่องโก๋ให้กับ จนท. และ ปชช. ที่มาร่วมงาน ณ สำนักสงฆ์ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จว.น.ธ. โดยมี พ.อ.ทรงธรรม์  ลี่จ้อน รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖(๑) เป็นประธานในพิธี ผลการปฏิบัติ สรุปยอดเงินทำบุญ ๑๓๕,๗๔๔ บาท

 

เมื่อ ๒๕๑๐๐๐ ก.ค.๕๘ พ.อ.เอกธวุฒิ คงคาเขตร ผบ.ฉก.ทพ.๔๖, พ.ท.สิทธิชัย บำรุงเขตร รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖, ร.ท.ปรารถนา ศรีประมวลผบ.ร้อย.ทพ.๔๖๑๐ ให้การต้อนรับ นายธนบดี ธนากรรฐ์ นายกเทศบาลตำบลพิปูน และคณะฯ บริจาคเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับกลุ่มชนเผ่าซาไก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่กำลังประสบปัญหาความยากลำบาก และต้องการความช่วยเหลือ อีกทั้งเยี่ยมชมเพิงพักพิงที่อาศัยที่สร้างจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทางหน่วย และกลุ่มชนเผ่าซาไกได้จัดเตรียมไว้ เพื่อให้ทางคณะฯ ได้เห็นวีถีชีวิต ของกลุ่มชนเผ่า ในเขตพื้นที่ ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 

เมื่อ ๐๗๑๒๕๐ ก.ค.๕๘ พ.อ.เอกธวุฒิ  คงคาเขตร ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ อ.จะแนะ และ สภ.จะแนะ มอบข้าวสาร และน้ำตาลทรายให้กับ ผู้นำศาสนาประจำมัสยิด ตามกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๖ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในเดือนรอมฎอน ทั้งกิจกรรมการละศีลอด และการเอี๊ยะตีกาฟในห้วง ๑๐ วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนณ มัสยิดมูฮำมาดี บ.ดุซงญอ ม.๑ ต.ดุซงญอ, มัสยิดอัลอะห์มาดี บ.แอแจ๊ะ ม.๑ ต.ผดุงมาตร และ มัสยิดอัลอาซีซียะห์ บ.น้ำวน ม.๑ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จว.น.ธ. 

เมื่อ ๔ ก.ค.๕๘ พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖(๒) ร่วมกับ อ.จะแนะ และ สภ.จะแนะ พร้อมกำลังพล มอบอินทผาลัม และน้ำดื่ม ตามโครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา เพื่อนำไปเปิดปอซอที่บ้านหรือมัสยิด ณ ด่านตรวจร่วม ๓ ฝ่าย หน้าที่ว่าการอำเภอจะแนะ      บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จว.น.ธ. ผลการปฏิบัติ ปชช. รู้สึกยินดี และยิ้มแย้มแจ่มใส ที่ได้รับสิ่งของจาก จนท.รัฐ และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหน่วย

เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๘ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม และผบ.ทบ.พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ได้เดินทางมาพบปะและเยี่ยมเยียนไปยังหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารทั้ง ๘ หน่วยงานในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยมีผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ ทั้งการสร้างมวลชน การปราบปราม และการรักษาความปลอดภัยชุมชนเมืองต่างๆ โดยที่ผ่านมาพบว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย และมีมวลชนเข้ามาให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสมากขึ้น จนเจ้าหน้าที่สามารถคลี่คลายคดีความมั่นคงได้หลายคดี และสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษ รวมทั้งได้ทำการตรวจยึดอาวุธปืนที่ถูกคนร้ายบุกปล้นที่กองพันพัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส กลับคืนมาได้หลายกระบอก

อ้างอิง http://m.thairath.co.th/content/507901