Home

ภาพข่าวกิจกรรม

 

 - มอบเงินพระราชทาน เมื่อ ๓๐ เม.ย.๕๙  พ.อ.พสิษฐ์    ชาญเลขา ผบ.กรม ทพ.๔๖ เป็นประธาน มอบเงินพระราชทาน ให้กับทายาทกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๒ นาย คือ ร.ต.ปิยากร วุ่นบัว  และ อส.ทพ.ศักดิ์ชัย ปั้นทอง พร้อมมอบเงินฌาปนกิจ ทบ. ณ กรม.ทพ.๔๖ บ.ค่าย ม.๒ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 

- พบปะสัมพันธ์ประชาชนมัสยิดบ้านสะโก เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพลเข้าพบปะสัมพันธ์ประชาชน    บ้านสะโก ณ มัสยิด และได้มอบลูกวอลย์เลย์บอลพร้อมเน็ต ให้กับตัวแทนประชาชน บ้านสะโก ณ มัสยิดบ้านสะโก ม.๕   ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

- พบปะสัมพันธ์ประชาชนมัสยิดมิสบาฮุดดีน  เมื่อ  ๒๙  เม.ย.๕๙ พ.ต.สุชาติ    ประแจ  ฝอ.๕  กรม.ทพ.๔๖   เข้าพบปะสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน เรื่อง ๑) การใช้สนามยิงปืนของกรมทหารพรานที่ ๔๖ ๒) การออกเสียงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ๓) Big Cleaning Day อ่าวมะนาว ในวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙ ณ มัสยิดมิสบาฮุดดีน บ้านค่าย ม.๒ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

 - ทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙  พ.ท.สิทธิชัย  บำรุงเขต รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ พร้อมกำลังพล ร่วมกับ ประชาชนไทยพุทธ ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหาร และฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ สำนักสงฆ์บ้านไอร์บือแต ม.๔ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

 - จัดรายการวิทยุ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙ กรม.ทพ.๔๖ จัดกำลังพล ร่วมกับ ลูกจ้างกลุ่มงานเผยแพร่ศาสนา (ดาอี) จัดรายการออกอากาศวิทยุเคลื่อนที่ ทบ.  คลื่นความถี่ FM ๑๐๗.๗๕ MHz. บ.มะนังกาแยง ม.๓ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พูดคุยเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด

 - กิจกรรมขยายผลกำปงตักวา เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๙  พ.อ.เอกพล   เลขนอก รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.ต.วินัย    ฉ้งทับ ผอ.ศสส. และคณะ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมขยายผลกำปงตักวา ครั้งที่ ๓๕ ณ มัสยิดนูรุลยากีน บ.ไอร์โซ ม.๕ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พร้อมทั้งจัดชาโบราณและปาท่องโก๋บริการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน

 

 - โครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๕๙ พ.อ.เอกพล   เลขนอก รอง.ผบ.ฉก.ทพ.๔๖ ร่วมกับ  หน.ส่วนราชการ อ.จะแนะ โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ ศาลาทรงงานบ้านไอร์บาลอ ม.๖ ต.ช้างเผือก  อ.จะแนะ จ.นราธิวาส โดยมี นายหฤษฎ์    มาหะมะ ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ  เป็นประธาน พร้อมจัดบริการชานมเย็น และบริการตัดผมให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ประมาณ ๓๐๐ คน